ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันไมโครเทคโนโลยี่ เป็นผู้รับจ้าง
ตรวจสอบ ประกอบ และผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า

เกี่ยวกับเรา
About Us

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันไมโครเทคโนโลยี่ เป็นผู้รับจ้างตรวจสอบ ประกอบ และผลิตชิ้นงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2548 การดำเนินงานของเราตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี เรารับให้บริการ ตรวจสอบ ประกอบอุปกรณ์และชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์, ยางซิลิโคน และอื่นๆรวมถึงเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ต้องใช้แรงงานทั้งหมดโดยให้บริการในการรับชิ้นส่วนการตรวจสอบขาเข้าการประกอบการทดสอบการบรรจุและการจัดส่งตามที่ลูกค้าต้องการ เรามีค่าใช้จ่ายต่ำและเข้าถึงแรงงานฝีมือได้ง่าย จากความยืดหยุ่นของเรา เราจึงสามารถจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้ในต้นทุนต่ำและรวดเร็ว

Sun Micro Technology Ltd., Part. is an ISO 9001 certified Contract Manufacturer established in 2005. Our operations are strategically located in Saraburi.

We offer one stop service of component pick-up, incoming inspection, assembly, test, packaging and delivery to the customer. Our capabilities include, but are not restricted to, electronics assembly, industrial appliance sub-assembly and all labor intensive products.

And we have low overhead costs and easy access to skill labor. Because of our flexibility, we provide quality, low cost and speedy product delivery.

Sun Micro Technology Ltd. Part. は、2005年に設立されたISO 9001認定の契約製造会社です。当社の事業はサラブリに戦略的に位置しています。

パーツの受領、インバウンド検査、組立、テスト、パッケージング、および顧客への配達のためのあらゆるサービスを提供しています。私たちの能力には、エレクトロニクスの組み立て、工業用部品の組み立て、すべての労働集約型製品が含まれます。

Aまた、オーバーヘッドコストが低く、スキル労働者に簡単にアクセスできます。当社の柔軟性により、品質、低コスト、迅速な製品配送を提供しています。

ประสบการณ์ด้านการบริการ

Silicone Rubber Finishing and Inspection

Electronics Parts Assembly

Electronics Parts Assembly

ติดต่อเรา

Sun Micro Technology Ltd. Part. 172 Moo1, Phahon-Yothin Rd., Nong-Yao, Muang, Saraburi 18000 Thailand.

หจก. ซันไมโครเทคโนโลยี่ 172 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ประเทศไทย

Contact Person :
คุณพิสิทธิ์ พงศ์พันธุ์วิทยา Pisit Pongpanwitaya,
Managing Director

E-mail : pisit.smt@gmail.com
Mobile : +66 81-839-3299
Tel : +66 36-225-648, +66 36-674-238